Carret buit


Webdom Satelliteref. WD0020

Aquest equip permet mesurar voltatge i corrent de forma precisa, en sistemes monofàsics o trifàsics.

Disposa d'una interfície de comunicació Modbus, mitjançant port de comunicacions RS485 o via ràdio (@ 868MHz).

Si s'utilitza per a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, les seves sortides digitals permeten modular la potència de sortida dels inversors fotovoltaics, evitant l'abocament d'energia a la xarxa.

 

Característiques tècniques:

x4 Pinces amperimètriques - resolució 24 bits

x3 230VAC + Neutre (fusibles) - resolució 24 bits

x3 Sortides digitals per relé estat sòlid

x1 Sortida digital NPN optoacoplada PWM per a regulació de càrrega

x1 Port sèrie RS485 aïllat (failsafe) - Modbus RTU

x1 Port ràdio @ 868MHz - Modbus RTU

Dimensions: 107,6 x 89,7 x 68,5 mm

Descargar Ficha Técnica PDF (EN)

Descargar Ficha Técnica PDF (FR)